В гръцката столица Атина представители на газопреносните оператори на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова представиха пред заинтересовани страни проектите си за реализация на Вертикалния газов коридор. От българска страна в събитието участваха изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Кирил Равначки и експерти на дружеството.

“В диалог с участниците на пазара ще постигнем общите си цели за осигуряване на достъпа до разнообразни и надеждни източници на природен газ по сигурен и ефективен маршрут, а именно Вертикалния газов коридор“, каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Кирил Равначки. „Благодарение на добре развитата газопреносна инфраструктура в региона и в частност в България, местните пазари са все по-привлекателни за нови доставчици“, акцентира той при встъпителната си реч по време на събитието. По думите му доставките на втечнен природен газ за Европейския съюз достигат почти 50% от вноса като тенденцията е делът да се увеличава. „След изтичане на споразумението за пренос на природен газ от Русия през Украйна в началото на 2025 г. инфраструктурата на Вертикалния газов коридор ще е жизнено важна за доставка на втечнен природен газ от Юг на Север“, каза още Равначки.

Припомняме, че на 2-ри май “Булгартрансгаз” ЕАД стартира провеждането на обвързващата фаза от процедурата за добавен капацитет, съвместно с операторите на Гърция - DESFA S.A., на Румъния - Transgaz S.A., както и с “Ай Си Джи Би” АД. „След положителните резултати, с които завърши необвързващата фаза по оценка на търсенето за увеличаване на капацитета между Гърция и България и България и Румъния, сега се надяваме на интерес и в рамките на обвързващата фаза, която се провежда в момента“, подчерта Равначки.

Операторите на газопреносни системи акцентираха върху максималното използване на възможностите на съществуващата инфраструктура при реализацията на Вертикалния коридор. Целенасочените инвестиции за разширяване, които се планират, са от решаващо значение за укрепване на инфраструктурата и осигуряване на надеждни, достъпни и разнообразни доставки на природен газ за европейските потребители. При представянето на проектите стана ясно още, че основна цел при разработване на проектите е запазване икономическата привлекателност на маршрута.