В гръцката столица Атина представители на газопреносните оператори на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова представиха пред заинтересовани страни проектите си за реализация на Вертикалния газов коридор.

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира успешно най-важната обществена поръчка във връзка с реализацията на концепцията за Вертикален газов коридор, а именно за „Устройствено планиране

Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

В съответствие с чл. 28 (3) от Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи (САМ NC)

На 30.04.2024 г. бяха декриптирани получените чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Съгласно европейското и българското законодателство и в съответствие с добрите европейски практики за прозрачност и недискриминационност, „Булгартрансгаз“ ЕАД обявява публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие